Bonita

NO* Sjarmkatten Bonita.

Nyfødt

3,5 uker

6 uker

9,5 uker

Bonita blir i eget oppdrett, og har sin egen side; NO*Sjarmkatten Bonita