Matilde

NO* Sjarmkatten Matilde.

SIB n 24

Født 12.09.2014

Nyfødt

3 uker

4uker

5-6 uker

7-8 uker