Fôrvert

Fôrvert/Omplassering
Hva vil det si å være fôrvert? / Hvorfor omplassering?I et oppdrett er det begrenset hvor mange katter man kan ha pga størrelsen på huset, men også hvor mange man ønsker å ha. Våre katter skal trives sammen i hjemmet vårt, det skal være

god harmoni, alle skal ha godt stell, oppmerksomhet, individuelle oppfølginger og aktiviteter slik at livet blir godt for alle.Fôrvert.


Noen ganger dukker det opp behov for å få nye linjer inn i avlen, i form av en ny avlshanne eller ei spennende hunnkatt fra et annet oppdett. Andre ganger har man avlet frem en aldeles spennende hunn/hann som man ønsker skal gå videre i avl. Og her kommer fôrverten inn :)


Som fôrvert betaler du ingenting for katten. Avtalen går ut på at du står for de daglige utgiftene som ved et vanlig kattehold; mat, kattesand, lekesaker, ormekur, vanlige veterinærutgifter som årlig vaksine. Forsikring deles likt mellom oss.


Som oppdretter har jeg alle utgiftene som har med avlen å gjøre; tester, utstillinger, alt i forbindelse parring og fødte kull. Jeg skal kunne benytte katten i avl i avtalt tidsperiode eller antall kull.

 

Katten må være innekatt så lenge den er i avl for å hindre evnt. smitte og skade. Kan du tilby en kattegård er det selvsagt flott, og turer i sele/langline som tilvenning til livet som utekatt etter avl, er klart positivt :) Grønt gress under labbene eller artig sne er artig for «ungan» :)


Kullene blir født og vokser opp hos deg, så du må bo i en radius hvor jeg kan komme på besøk og holde kontakten, evnt. kunne hjelpe til med fødselen. Det er også mest praktisk i forhold til å hente katten til utstilling/parring/tester. Kan hende jeg vil ha katt på deleie med en annen oppdretter, da kan radiusen bli en helt annen, men det vet vi når vi søker fôrvert :) Etter at avtalen er oppfylt, overføres katten til deg ferdig kastrert med omregistert stamtavle.


Vi vil bruke en standard fôrvertavtale fra NRR, med egne tillegg etter behov.Omplassering.


Avl blir til som vegen går, og det kan hende ikke alt blir som planlagt. Kan hende avlskatten ikke er avlsdyktig i det hele tatt, eller vi oppdager at et lovende avkom har sykdomsgener i linjene som vi selvsagt ikke ønsker å avle på.


Harmomien i en flokk kan også endre seg når hunnkattene får unger, noen kan få så sterke morsinstinkter at det går ut over både to- og firbeinte. Å få endret status fra viril avlshunne til kastrat etter å ha hatt 2-3 kull, kan bli traumatisk for noen.


Vi ønsker at våre katter skal ha et godt katteliv, og hvis de ikke trives med å være i denne flokken, skylder vi dem å finne et nytt, trygt og godt hjem. Det vil ikke være noe man gjør med lett hjerte, dette er katter som vi har levd år ilag med, og de er like mye medlemmer i familien som de to-beinte, alle med sine egne spesielle spennende særtrekk. Men dyrevelferden kommer fremfor alt. 


Skulle vi trenge et hjem for omplassering vil katten bli kastrert før flytting.


 Er du interessert i å være fôrvert eller overta ei som omplasseringskatt, ta kontakt

på mobil 99040753 eller send en mail på adr. heiroso@online.no til en uforpliktende prat :)